Umsagn­ir um þing­mál

2018-2019

Breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-4942.pdf 

 

Hlutafélög og einkahlutafélög (kennitöluflakk)
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-859.pdf

 

Fjárlög 2019
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-33.pdf

 

Veiðigjald
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-207.pdf

 

Efling björgunarskipaflota Landsbjargar
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-450.pdf

 

Veiðigjald
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-680.pdf

 

Fimm ára samgönguáætlun 2019—2023
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-307.pdf

 

Samgönguáætlun 2019—2033
https://www.althingi.is/altext/erindi/149/149-308.pdf

2016-2017

Skipulag haf- og strandsvæða
https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-1536.pdf

 

Umgengni um nytjastofna sjávar og fleira, (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-809.pdf

 

Umgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofa (eftirlit með vigtunarleyfishöfum)
https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-816.pdf

2015-2016

Sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla (útvíkkun skilgreiningar)
https://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-615.pdf

 

Samstarf Íslands og Grænlands
https://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-1069.pdf

 

Endurskoðun á slægingarstuðlum
https://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-1070.pdf

 

Evrópska efnahagssvæðið (Uppbyggingarsjóður EES 2014--2021)
https://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-1491.pdf

 

Stjórnarskipunarlög (umhverfisvernd, náttúruauðlindir, þjóðaratkvæðagreiðslur)
https://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-2178.pdf

 

Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni)
https://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-2184.pdf

 

Aðgerðaáætlun gegn súrnun sjávar á norðurslóðum
https://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-917.pdf

 

2014-2015

Umsagnir SFS um þingmál á 142. löggjafarþingi 2014 - 2015

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr.22/1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandheldi Íslands, með síðari breytingum(hafnríkisaðgerðir) 418. mál.
Umsögn SFS

 

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fríverslunarsamning við Japan, 127. mál.
-Umsögn SFS, SA, SAF og SI

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um Fiskistofu og ýmsar aðrar gjaldskrárheimildir, 625-417.mál.
-Umsögn um gjaldskrá Fiskistofu.pdf

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um haf- og vatnarannsóknir, 391.mál(392.mál).
-Umsögn Umsögn_SFS.pdf

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um veiðigjöld, nr74/2012 (veiðigjald 2015-2018), 692.mál.
-Umsögn SFS um veiðigjöld

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um stjórn veiða á Norðaustur- Atlantshafsmakríl, 691 mál.
-Umsögn SFS um makríl

 

Flutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar
https://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-920.pdf

 

Haf- og vatnarannsóknir (heildarlög)
https://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1015.pdf

 

Sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar (breyting ýmissa laga)
https://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1016.pdf

 

Veiðar og vinnsla erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands (hafnríkisaðgerðir)
https://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1497.pdf

 

Mat á heildarhagsmunum vegna hvalveiða
https://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1587.pdf

 

Stjórn veiða á Norðaustur-Atlantshafsmakríl (tímabundnar aflaheimildir)
https://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1803.pdf

 

Veiðigjöld (veiðigjald 2015--2018)
https://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1804.pdf

 

Fiskistofa o.fl. (gjaldskrárheimildir)
https://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1074.pdf

 

2013-2014

Losun og móttaka úrgangs frá skipum (EES-reglur)
https://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=143&malnr=376&dbnr=1589&nefnd=us

 

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína
https://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=143&malnr=73&dbnr=80&nefnd=ut

 

Veiðigjöld (fjárhæð og álagning gjalda)
https://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=143&malnr=568&dbnr=1757&nefnd=av

Sumarþing 2013

Umsagnir LÍÚ um þingmál á 142. löggjafarþingi, sumarþing 2013

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 74/2012, um veiðigjöld, 15. mál
Umsögn LÍÚ, SA og SF 

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, lögum nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla og lögum nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar, gjaldtökuheimildir, viðurlög), 4. mál
Umsögn LÍÚ, SA og SF 

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum (framlenging bráðabirgðaákvæða), 3. mál
Umsögn LÍÚ, SA og SF

 

2012-2013

Umsagnir LÍÚ um þingmál á 141. löggjafarþingi 2012 - 2013

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða (heildarlög), 570. mál.
- Umsögn LÍÚ ofl.

 

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar eftir umsögn um tillögu til þingsályktunar um skilgreiningu auðlinda, 35. mál.
Umsögn LÍÚ

 

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum nr. 61/2003, (ríkisstyrkir ofl.), 577. mál.
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis óskar eftir umsögn um tillögu til þingsályktunar um endurbætur björgunarskipa, 471. mál.
Umsögn LÍÚ ofl. 

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp  til laga um breyting á lögum nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar (stjórnvaldssektir og viðurlög), 488. mál
Umsögn LÍÚ ofl.

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða (stærðarmörk krókaaflamarksbáta, strandveiðar), 447. mál.
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 24/1986, um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins (afnám greiðslumiðlunar), 417. mál
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til strandveiða, 219. mál.
Umsögn LÍÚ ofl. 

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til stjórnarskipunarlaga, 415. mál.
Umsögn LÍÚ 

 

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til ráðstafana í ríkisfjármálum (kolefnisgjald), 468. mál.
Umsögn LÍÚ 

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um sölu sjávarafla ofl., 205. mál.
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða, uppboð aflaheimilda, 206. mál.
Umsögn LÍÚ ofl. 

 

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um rannsókn samgönguslysa, 131. mál.
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingar á Stjórnarráði Íslands, 214. mál
Umsögn LÍÚ

 

Umhverfis- og samgöngunefnd óskar eftir umsögn um tillögu til þingsályktunar um gagngera endurskoðun á skipulagi og forsendum hvalveiða, 83. mál.
Umsögn LÍÚ ofl.

 

2011-2012

Umsagnir LÍÚ um þingmál á 140. löggjafarþingi 2011 - 2012

 

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um skatta og gjöld, 653. mál.
Umsögn LÍÚ 

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða, 657. mál og veiðigjöld, 658. mál.
- Umsögn LÍÚ ofl.

 

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um ráðstafanir til að lækka eldsneytisverð, 559. mál.
Umsögn LÍÚ ofl. 

 

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar eftir umsögn um tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 2011-2014, 392. mál
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða (þjóðareign á nytjastofnun og nýtingarréttur), 408. mál.
Umsögn LÍÚ ofl., 29. febrúar 2012 

 

Atvinnuveganefnd Alþingis óskar eftir umsögn um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða (uppboð aflaheimilda), 202. mál
Umsögn LÍÚ ofl., 29. febrúar 2012 

 

Umhverfis- og samgöngunefnd Aþingis óskar umsagnar um frumvarp til laga um varnir gegn mengun hafs og stranda, 375. mál.
Umsögn LÍÚ ofl. 

 

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskar umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á siglingalögum (tryggingar skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum, EES reglur),348. mál.
Umsögn LÍÚ 

 

Utanríkismálanefnd Alþingis óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA), 373. mál.
Umsögn LÍÚ, 28. febrúar 2012

 

Umhverfis- og samgöngunefnd Alingis óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um 12 og 4 ára fjarskiptaáætlanir, 343. og 342. mál.
Umsögn LÍÚ ofl., 29. febrúar 2012

 

Efnahags- og viðskiptanefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki ESB, (IPA styrkir) 376. mál
Umsögn LÍÚ, 13. febrúar 2012

 

Umhverfis- og samgöngunefnd óskar umagnar um frumvarp til laga um Farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála, 272. mál og frumvarp til laga um Vegagerðina, framkvæmdastofnun samgöngumála, 273. mál
Umsögn LÍÚ ofl. 13. febrúar 2012

 

Efnahags- og viðskiptanefnd óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um beina erlenda fjárfestingu, 385. mál.
Umsögn LÍÚ, 8. febrúar 2012

 

Atvinnuveganefnd óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um úttekt á aðgengi sjómanna að þjónustustarfsemi opinberra aðila, 90. mál.
Umsögn LÍÚ og SA, 6. janúar 2011

 

Efnahags- og viðskiptanefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum (skattar, kolefnisgjald o.fl.) 195. mál.
Umsögn LÍÚ, 18. nóvember 2011

 

Atvinnuveganefnd óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um eflingu græna hagkerfisins á Íslandi, 7.mál.
Umsögn LÍÚ ofl., 15. nóvember 2011

 

Umhverfis- og samgöngunefnd óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um siglingaleiðir við Norðan og Vestanvert Ísland, 13. mál.
Umsögn LÍÚ, 1. nóvember 2011

2010-2011

Umsagnir LÍÚ um þingmál á 139. löggjafarþingi 2010 - 2011

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða, 827. mál. Dags. 20. júní 2011.
Umsögn LÍÚ ofl. 

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, 839. mál (uppboð aflaheimilda). Dags. 20. júní 2011.
Umsögn LÍÚ

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (strandveiðar, veiðigjald ofl.), með síðari breytingum, 826. mál. Dags. 3. júní 2011.
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Allsherjarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um Stjórnarráð Íslands, 674. mál. Dags. 12. maí 2011
Umsögn LÍÚ  

 

Samgöngunefnd óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um flutning Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar, 534. mál. Dags. 11. maí 2011
Umsögn LÍÚ 

 

Til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, umsögn um (stóra frumvarpið) frumvarp til laga um stjórn fiskveið. Merkt: " Í vinnslu. - 13. maí 2011"

 

Til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, umsögn um (minna frumvarpið) frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, ódagsett skjal, afhent í ráðuneytinu 13. maí sl.

 

Utanríkismálanefnd óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um að umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu verði afturkölluð, 471. mál. Dags. 28.03.2011.
Umsögn LÍÚ

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga til breytinga á lögum um stjórn fiskveiða (aflaráðgefandi nefnd), 304. mál. Dags 16.02.2011.
Umsögn LÍÚ

 

Samgöngunefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um Farsýsluna og Vegagerðina(sameining stofnana samgöngumála), 385. og 386. mál. Dags. 21.02.2011.
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Samgöngunefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um rannsókn samgönguslysa, 408. mál. Dags. 7.03.2011
Umsögn LÍÚ ofl. 

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um sölu sjávarafla o.fl, 50. mál. Dags. 14.12.2010.
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Efnahags- og viðskiptanefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum, 200. mál. Dags. 22.11.2010.
-Umsögn LÍÚ ofl.

 

2009-2010

Umsagnir LÍÚ um þingmál á 138. löggjafarþingi 2009 - 2010Allsherjarnefnd óskar umsagnar um frumvarp um breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands, 658. mál. Dags. 22.06.2010.
-Umsögn LÍÚ

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp um hvali, 590. mál. Dags 03.05.2010.
-Umsögn LÍÚ

 

Samgöngunefnd óskar umsagnar um frumvarp til breytinga á hafnalögum, innheimta aflagjalds, 525. mál. Dags. 30.04.2010.
Umsögn LÍÚ

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til breytinga á lögum um stjórn fiskveiða, byggðakvóti og ráðstöfun aflaheimilda. 424. mál. Dags. 29.03.2010.
Umsögn LÍÚ

 

Efnahags- og skattanefnd óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um úttekt á gjaldmiðilsmálum. 167. mál. Dags. 10.03.2010.
Umsögn LÍÚ

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um tillögu til þingsályktunar um fyrningu aflaheimilda, 8. mál. Dags. 22.02.2010.
Umsögn LÍÚ

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga á breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, strandveiðar, 370. mál. Dags. 22.02.2010.
Umsögn LÍÚ

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga á breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, strandveiðigjald, 371. mál. Dags. 22.02.2010.

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga á breytingu á lögum um stjorn fiskveiða, vísindaveiðar, 359. mál, Dags. 22.02.2010.

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga á breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, aflaráðgefandi nefnd, 305. mál. Dags. 22.02.2010.
Umsögn LÍÚ

 

Samgöngunefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um eftirlit með skipum (útgáfa haffærisskírteina), 243. mál. Dags. 24.11.2009.
Umsögn LÍÚ

 

Samgöngunefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um lögskráningu sjómanna, 244. mál. Dags. 24.11.2009.
Umsögn LÍÚ

 

Samgöngunefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um rannsókn samgönguslysa, 279. mál. Dags. 02.12.2009.
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Efnahags- og viðskiptanefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins(breyting, ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóð), 256. mál. Dags. 26.11.2009.
Umsögn LÍÚ ofl.

 

Efnahags- og viðskiptanefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um tekjuöflun ríkisins(sjómannafsláttur), 256. mál. Dags. 26.11.2009.
Umsögn LÍÚ 

 

Efnhags- og viðskiptanefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um umhverfis- og auðlindaskatta, 257. mál. Dags. 26.11.2009.
Umsögn LÍÚ 

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða (skötuselsfrumvarpið), 174. mál. Dags. 15.12.2009.
Umsögn LÍÚ

 

Utanríkismálanefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um Íslandsstofu, 158. mál. Dags. 05.11.2009.
Umsögn LÍÚ
Umsögn LÍÚ, önnur umsögn, 17. mars 2010

 

Samgöngunefnd óskar umsagnar um frumvarp til laga um gjaldtökuheimildir Siglingastofnunar Íslands, 75. mál. Dags. 20.10.2009.
Umsögn LÍÚ 

 

Samgöngunefnd óskar umsagnar um frumvarp um breytingu á lögum um vitamál nr. 132/1999, 74. mál. Dags. 20.10.2009.
Umsögn LÍÚ

 

2008-2009

UMSAGNIR UM ÞINGMÁL 2008 - 2009

Umsagnir LÍÚ um þingmál á 135., 136. og 137. (sumar 2009) löggjafarþingum 2008 - 2009

Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs ÍslandsÞskj.  105 - 89. mál. Dags. 06.07.2009.
Umsögn LÍÚ, SF og SA. 

 

Umsögn um tillögur til þingsályktunar um aðild að EvrópusambandinuÞskj. 38 - 38. mál og þskj. 54 - 54. mál. Dags. 11.06.2009.
Umsögn LÍÚ og SF.

 

Umsögn um frumvarp strandveiðar o.fl.mál sem byggir að hluta á eldra frumvarpi. Þskj. 34 - 34. mál. Dags. 03.06.2009.
Umsögn LÍÚ.

 

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006, m.a. um svokallaðar frístundaveiðarÞskj. 725 – 429. mál. Dags. 28.03.2009.
Umsögn LÍÚ.

 

Umsögn um frumvarp til stjórnskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingu. Þskj. 648 – 385. mál.  Dags. 20.03.2009.
Umsögn LÍÚ.

 

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um rannsóknir í þágu atvinnuveganna og lögum um stjórn fiskveiðaÞskj. 61 – 61. mál. Dags. 18.03.2009.
Umsögn LÍÚ og SA.

 

Umsögn um frumvarp til laga um stofnun hlutafélags til að stuðla að endurskipulagningu þjóðhagslegra mikilvægra atvinnutækjaÞskj. 696 – 411. mál.  Dags. 18.03.2009.
Umsögn LÍÚ, SVÞ, SI og SA.

 

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um hagsmuni Íslands í loftslagsmálum. Þskj. 625 – 370. mál. Dags. 17.03.2009.
Umsögn LÍÚ, SI, Samorku, SF og LF.

 

Umsögn um stjórnarfrumvarp (Matvælafrumvarpið) um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum vegna EES-samnings o.fl. Þskj. 418 – 258.mál. Dags. 04.03.2009.
Umsögn LÍU, SA OG SF.

 

Umsögn um frumvarp til laga um lögskráningu sjómannaÞskj. 516 – 290. mál. Dags. 04.03.2009.
Umsögn LÍÚ.

 

Umsögn frumvarp til laga um breytingu á lögum um eftirlit með skipum nr. 47/2003.Þskj. 517 – 291. mál. Dags. 19.02.2009.
Umsögn LÍÚ.

 

Umsögn um frumvarp til laga um framhaldsfræðsluÞskj. 291 – 216. mál. Dags. 21.01.2009.
Umsögn LÍÚ, SA, SI, SART, SVÞ, SF og SAF.

 

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiðaÞskj. 280  – 207 mál. Dags. 14.01.2009.
- Umsögn LÍÚ.

 

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari breytingum. Þskj. 285 – 212. mál. Dags. 11.12.2008.
Umsögn LÍÚ, SA og SF.

 

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 57/1996 um umgengni um nytjastofna sjávarÞskj. 130 – 120. mál. Dags. 25.11.2008.
Umsögn LÍÚ.

 

Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða.Þskj. 123 – 114. mál. Dags. 25.11.2008.
Umsögn LÍÚ.