Sjáv­ar­út­veg­ur­inn og umhverf­ið

Með markvissri veiðistjórnun, nýsköpun og betri nýtingu göngum við betur um hafið, umhverfið og fiskistofnana. Heilbrigt haf er allra hagur og með því að ganga vel um auðlindina tryggjum við að hægt sé að sækja sjóinn í sátt við náttúruna. Hér eru nokkur dæmi um það hvernig sjálfbær nýting á fiskistofnum og nýsköpun í sátt við umhverfið hefur stuðlað að árangri í loftslags- og umhverfismálum.

Ábyrgar veiðar vernda fiskinn

Með því að fylgjast vel með fiskistofnum og stjórna veiðum í samræmi við ráðgjöf vísindamanna reynum við að tryggja sjálfbæra nýtingu.

Meiri verðmæti með nýsköpun

Með nýrri tækni, hugviti og framtaksemi tryggjum við betri nýtingu á hverjum fiski. Mörgu af því sem áður var hent er nú breytt í verðmæti. Verðmætin aukast umfram veitt magn.

Stærri fiskistofnar – minni olíunotkun

Stærri fiskistofnar leiða til þess að auðveldara er að sækja fiskinn. Við það minnkar olíunotkun og um leið losun á gróðurhúsalofttegundum.

Tæplega helmings samdráttur

Olíunotkun í sjávarútvegi á Íslandi hefur minnkað úr 246 þúsund tonnum árið 1990 í 133 þúsund tonn árið 2017. Sparneytnari vélar, ný hönnun og tækni auðvelda fiskveiðar og þar með dregur úr olíunotkun.

Fiskimjölsframleiðsla með rafmagni

Við rafvæðingu fiskimjölsverksmiðja hefur dregið úr olíunotkun í sjávarútvegi. Ellefu fiskimjölsverksmiðjur eru starfræktar og eru þær að langmestu leiti knúnar með rafmagni.

Endurvinnsla veiðarfæra stuðlar að hreinna hafi

Með því að tryggja að veiðarfærum sé komið í endurvinnslu er komið í veg fyrir að ónýt veiðarfæri hafni í sjónum og valdi skaða þar. Sjávarútvegurinn skilar um 1.100 tonnum af veiðarfærum á ári, en 96% af þeim eru endurunnin.

Fjárfesting er forsenda framfara

Með endurnýjun skipaflotans, nýjum tækjum og fjárfestingum er gert ráð fyrir að olíunotkun muni dragast saman um 19% til viðbótar til ársins 2030.

Upp úr auðlindaskotgröfum

Opinn fundur um gagnsæi í sjávarútvegi

Sjá fleiri Greinar 3px