Sér­fræð­ing­ur í mál­efn­um umhverf­is

Sérfræðingur í málefnum umhverfis
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) auglýsa eftir kraftmikilli manneskju í nýtt starf innan samtakanna á sviði umhverfismála. Um er að ræða spennandi og krefjandi verkefni sem felur meðal annars í sér markmiðasetningu í umhverfismálum, innleiðingu verkferla og verkefnastjórnun með minnkandi kolefnisspor að leiðarljósi.

Ábyrgð og verkefni
Stefnumörkun og gerð áætlana um aukinn árangur sjávarútvegs í umhverfismálum
Eftirfylgni áætlana og mælinga á árangri
Ábyrgð á samskiptum við hagsmunaaðila, þjónustuaðila og stjórnvöld tengd umhverfismálum
Kynna framlag sjávarútvegs til umhverfismála
Styðja við markaðs- og samfélagsmál SFS

Menntun og hæfni
Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. umhverfisverkfræði, umhverfisfræði eða annars konar nám með áherslu á umhverfismál
Starfsreynsla á sviði loftslagsmála er kostur
Brennandi áhugi á loftslagsmálum og sjávarútvegi
Þekking og reynsla af mótun og framfylgd stefnu og áætlunar
Tæknileg kunnátta, s.s reynsla og þekking á skipum og búnaði þeirra er kostur
Mjög góð samstarfs- og samskiptafærni
Frumkvæði, drifkraftur og sjálfstæði í starfi
Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í tjáningu í ræðu og riti

Sækja um starf hér

Umsóknarfrestur er til og með 3. júlí nk. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.
Nánari upplýsingar veitir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, í síma 591-0300.

Heilbrigt haf, allra hagur
Hreinleiki lands og sjávar skiptir höfuðmáli við nýtingu verðmæta sem hafið hefur að geyma. Góð umgengni um hafið og fiskveiðar í sátt og samlyndi við náttúruna eru forsenda þess að fiskistofnar við Ísland verði nýttir um alla framtíð. Það er ánægjuleg staðreynd að útstreymi gróðurhúsalofttegunda frá sjávarútvegi hefur minnkað um ríflega 45% frá árinu 1990. Hér verður þó ekki látið staðar numið. Við ætlum að gera enn betur!

Upp úr auðlindaskotgröfum

Opinn fundur um gagnsæi í sjávarútvegi

Sjá fleiri Greinar 3px