End­ur­bæt­ur í Fær­eyj­um og sam­an­burð­ur við Ísland

Sjávarútvegur er ein grundvallarstoð íslensks atvinnulífs. Það er mikilvægt að umræða um breytingar á jafn veigamiklum þætti samfélagsins byggi á bestu fáanlegu upplýsingum. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) hafa að undanförnu kynnt sér þær áskoranir sem Færeyingar standaframmi fyrir í sjávarútvegi. Hafa þau Hallveig Ólafsdóttir, hagfræðingur samtakanna, og Steinar Ingi Matthíasson, sérfræðingur SFS í utanríkismálum, kynnt sér þessi mál á umliðnum mánuðum.

Fyrir nokkru kom út skýrsla í Færeyjum, sem unninvar af níu manna nefnd skipaðri afsjávarútvegsráðherra færeysku ríkisstjórnarinnar. Skýrslan ber yfirskriftina „Ein Nýggj og varðandi fiskvinnuskipan fyri Føroyar“. Í henni er vikið að ýmsum þáttum í fiskveiðistjórnunarkerfi Færeyinga og vandamálum sem greinin stendurframmi fyrir, auk þess sem tilraunir Færeyinga með uppboð, á afmörkuðum hluta aflaheimilda í uppsjávartegundum og botnfiski í Barentshafi, erutil umræðu.

SFS hefur útbúið samantekt með helstuniðurstöðum skýrslu færeysku ríkisstjórnarinnar ogsett í samhengi við stöðuna á íslandi en flestar afþeim tillögum sem lagðar eru til að verði gerðar í Færeyjum hafa þegar komið til framkvæmdar hér á landi.

„Það er er von okkar að þessar upplýsingar geti nýst þeim sem vilja glöggva sig betur á þeirri vinnu sem á sér stað í Færeyjum og um leið fengið skýrari mynd af íslenskum sjávarútvegi í samanburði. Með skilvirku kerfi og framtakssemi fyrirtækja hefur íslenskur sjávarútvegur skilað árangri sem eftir er tekið á meðal annarra ríkja. Af þeim árangri getum við verið stolt,“ segir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS.

Hægt er að lesa skýrsluna með því að smella á myndina hér að neðan.

 

Eðli málsins samkvæmt hafa Íslendingar fylgst með fyrrgreindum tilraunum með uppboð aflaheimilda. Af uppboðum í ár fékk færeyska ríkið því sem samsvarar um 740 milljónir íslenskra króna. Tekjur íslenska ríkisins af veiðigjöldum eru áætlaðar um 8 milljarðar króna árið 2016. Í heild má gera ráð fyrirað gjaldtaka í færeyskum sjávarútvegi þetta árið verði um 2,7 milljarða íslenskra króna. Færeyskir sjómenn taka þátt í greiðslu þess kostnaðar að hluta.

Í færeysku skýrslunni er til þess mælst að horfið sé frá sóknardagakerfi og þess í stað tekið uppaflamarkskerfi. Horfa Færeyingar þar sérstaklega til reynslu Íslendinga og þeim árangri sem náðst hefurhér á landi með upptöku slíks kerfis. Einnig er vikið að reynslu Íslendinga af takmörkunum á hámarksaflahlutdeild fyrirtækja, en hér á landimiðast hámarkið við 12% af úthlutuðum þorskígildum. Þá er sérstaklega að því vikið hvernigíslenskur sjávarútvegur hefur náð að aukaverðmætasköpun með lóðréttri samþættingu, þar sem keðja veiða, vinnslu, sölu og markaðssetningar er óslitin.

Heiðrún Lind Marteinsdóttur, framkvæmdastjóri SFS, veitir frekari upplýsingar í síma 693 3531

Lesa samantekt

Opinn fundur um gagnsæi í sjávarútvegi

Sjávarútvegurinn og umhverfið

Sjá fleiri Greinar 3px